Meer rondom online leren

Blogs

Online Didactiek

Let’s Recap: Future Teacher Talk - Flipping the classroom

De Future Teacher Talk (gratis webinar*) van woensdag 28 april 2021 ging over ‘Flipping the classroom’. Maar wat is ‘flipped classroom’ nu eigenlijk?

 

 

1. Flipped classroom uitgelegd

Let’s recap: Flipped classroom is een bepaalde manier van les- en of traininggeven waar er gebruik wordt gemaakt van video’s en andere contentvormen. Maar wat is er dan zo anders aan deze methode? De stof wordt vóór de bijeenkomst bekeken door de deelnemers/studenten/leerlingen, zodat de fysieke tijd (online of offline) vrij is voor vragen aan, aanvullende instructie door de docent of bijvoorbeeld projectbegeleiding.

Eigenlijk wordt dus het individuele thuiswerk omgewisseld met de ‘standaard’ fysieke instructie, die de deelnemer dan in zijn eigen tijd en omgeving op zijn gemak kan doornemen. Hierna ga je in de fysieke tijd dieper en effectiever op het onderwerp  in.

 

 

2. Voordelen van de methode

Naast de vrijgekomen fysieke tijd zijn er nog andere voordelen van de methode:

  • Mogelijkheden tot gedifferentieerd onderwijs met op maat gemaakte uitleg,
  • Deelnemers kunnen werken op hun eigen tempo.

Daarnaast is er om met flipped classroom te starten geen grote investering nodig in hard- en software. Een smart device met microfoon en webcam is genoeg om bijvoorbeeld videosegmenten mee te maken. De deelnemer heeft een computer of tablet nodig met internettoegang.

 

 

3. Het flipped classroom model

Er zit meer achter de onderwijsmethode dan deze simpelste vorm. Om hem goed uit te voeren heb je een duidelijk beeld nodig van welke onderdelen van jouw onderwerp het beste gezamenlijk en het beste individueel uitgevoerd worden. De inhoud en verwerking hiervan is individueel. De activiteit en het uiteindelijke resultaat is gezamenlijk. We geven je een voorbeeld…

Bron: Kennisnet (bekijk hier de video)


3.1. Activiteit

Je maakt een gezamenlijk begin. Hierin zorg je dat de deelnemers betrokken raken door activiteiten te doen. Je kunt spellen voorbereiden en spelen, een experiment uitvoeren of bijvoorbeeld een creatieve opdracht uitvoeren!

3.2. Inhoud

In hun eigen omgeving kunnen de deelnemers dan naar aanleiding van de introductieactiviteit de inhoud behandelen. Hiervoor kun je videosegmenten maken, podcasts of websites over het onderwerp.

Wanneer hiervoor de mogelijkheid is kun je ook een ‘expert op afstand’ zijn: een online webinar of bijeenkomst (op een platform zoals Microsoft Teams, Zoom of BigBlueButton) waar meer informatie wordt gegeven.

3.3. Verwerking

De verwerking die hierna volgt is ook zelfstandig. Dit kan zijn in de vorm van een opdracht, zoals een blog schrijven, een podcast, presentatie of een film maken. Maar het kan ook zijn in de vorm van een kleine toets, waarbij je zelf goed kunt checken of de deelnemer de stof goed heeft verwerkt.

3.4. Resultaat

Uiteindelijk komen we dan bij het resultaat waarbij er in de klas gezamenlijk gewerkt wordt aan het onderwerp. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld presentaties geven, discussiëren en vragen stellen, maar het resultaat kan ook zijn het maken van een project of een toets.

 

 

4. Flipped classroom: Verschillende scenario’s


Ook al suggereert het flipped classroom model dat bepaalde onderdelen beter gezamenlijk te houden zijn uitgevoerd kunnen worden en andere juist het beste individueel, zijn er voor de verschillende scenario’s andere volgordes te hanteren op basis van wat de leerstof het beste ondersteunt.

Scenario 1: De online leeractiviteiten zijn voorbereidend op de fysieke bijeenkomsten

In dit scenario zijn de online leeractiviteiten vaak gefocust op het verwerven van kennis. De fysieke bijeenkomsten bouwen hierop verder en zijn vaak gericht op het vergroten van het inzicht en / of het toepassen van de stof.

Scenario 2: De online leeractiviteiten bouwen verder op de fysieke bijeenkomsten

Volgend op een fysieke bijeenkomst: leeractiviteiten zijn gefocust op het activeren van deelnemers om meer inhoud te vergaren en te verwerken.

Scenario 3: De online leeractiviteiten dienen beide als voorbereidend en op verder bouwend

In dit laatste scenario zijn de online leeractiviteiten zowel voorbereidend als verwerkend voor de fysieke bijeenkomsten.

 

 

5. Waar moet je op letten?

Natuurlijk is er een aantal punten waar je rekening mee moet houden tijdens het toepassen van de flipped classroom methode: